Haptotherapie

Haptotherapie kan je helpen bij de bewustwording van de gevoelens die gebeurtenissen bij je oproepen. Gebeurtenissen waarbij het gevoelsleven centraal staat. Gevoelens zijn immers van invloed op wàt je doet en hòe je het doet: als je boos bent pak je de dingen anders aan dan wanneer je bang bent. Vaak raken gevoelens ondergesneeuwd door rationele argumenten of ebben ze weg door de dingen van de dag. Toch blijven ze een rol spelen in ons functioneren.

Haptotherapie is o.a. bedoeld voor mensen die vastlopen in hun privéleven of hun werk, in hun communicatie en hun persoonlijke relaties, en voor mensen die door bepaalde gebeurtenissen in hun leven het contact met zichzelf en daardoor ook met anderen zijn kwijtgeraakt.  Het brengt balans tussen denken, voelen en doen.

Tijdens de haptosessies word je je bewust van je gevoelens en leer je ermee omgaan. De haptotherapie richt zich op jouw gevoelsbeleving, zodat je van daaruit weer tot ontwikkeling en groei kan komen. Je krijgt inzicht in hoe je je eigen vaardigheden en kunde kunt gebruiken om te voelen in het leven van alledag. Dat voelende vermogen laat zich zien in je beweging en in je non-verbale signalen, die voortkomen uit je gevoel van dat moment: je kunt je nog zo inspannen om vriendelijk te doen als je boos bent, maar je lichaam liegt nooit….

© 2024 Equidact. Alle rechten voorbehouden.